Dat de huizenprijzen in de afgelopen jaren sterk zijn gestegen kan niemand ontgaan zijn.
De huizenprijsindex, berekend met de transactieprijzen van bestaande en nieuwe koopwoningen was in het vierde kwartaal van vorig jaar bijna 19 procent hoger dan een jaar eerder. Het aantal verkochte koopwoningen nam af, echter het aandeel verkochte nieuwbouwwoningen liet een stijging zien ten opzichte van 2020.

Gestegen huizenprijzen

De gestegen huizenprijzen zijn geen Nederlands fenomeen, in de gehele Europese Unie stegen de huizenprijzen. Echter in Nederland wel fors hoger dan gemiddeld. In datzelfde kwartaal was de gemiddelde stijging van de huizenprijzen 10% in de Europese Unie. Met 18,7 procent staat Nederland in de top vijf van hoogste stijgers.

Stijgen de huizenprijzen onverminderd door in 2022? Dat lijkt niet het geval. In het eerste kwartaal van 2022 zijn de huizenprijzen in Nederland nog steeds gemiddeld 14 procent gestegen op jaarbasis. Vergeleken met het vierde kwartaal van 2022 is er echter een afname te zien van gemiddeld 2,1 procent. Economen van ABN Amro verwachten dat het aantal verkochte huizen in 2022 fors zal dalen. Dit omdat ondanks dat de huizenprijzen weliswaar niet in dezelfde trend zullen stijgen, de stijging zelf zet wel door. Waar ABN Amro een prijsstijging van 12,5% verwacht in 2022, gaat de Rabobank uit van 17,3%. De verwachting van ING is met 9,9% het meest conservatief van de drie banken. De prijsstijging zet nog steeds door, doordat de vraag naar koopwoningen hoog blijft, de hypotheekrente ondanks dat deze stijgt door de inflatie nog steeds relatief laag blijft en de ruime schenkingsvrijstelling nog bestaat.

Grote regionale verschillen

Regionale verschillen in Nederland zijn er ook en laten een afvlakkende prijsstijging zien.
Zo zijn de huizenprijzen in verschillende delen van de provincie Noord-Brabant in het eerste kwartaal van 2022 gemiddeld hoger dan het eerste kwartaal van 2021; 17,7% in West-Noord-Brabant, 17,8% in Midden-Noord-Brabant, 17% in Zuidoost-Noord-Brabant en 16,7% in Noordoost-Noord-Brabant. Kijken we echter naar de procentuele stijging, dan is er slechts een lichte stijging te zien van 0,6% in de regio West-Noord-Brabant en een daling van 1,8% voor de regio Noordoost-Noord-Brabant. Midden-Noord Brabant en Zuidoost-Noord-Brabant lieten respectievelijk een relatief lichte stijging zien van 4,2% en 2,2%. Gekeken naar het totale aantal regio’s in Nederland, laat grofweg de helft een procentuele prijsdaling zien in het eerste kwartaal van 2022 ten opzichte van 2021.

De oorlog in Oekraïne

Het verloop van de oorlog in Oekraïne raakt ook de Nederlandse huizenmarkt. Zoals eerder genoemd stijgt de inflatie, mede door gestegen prijzen van voedsel en energie als gevolg van onderbroken handelsstromen. Na in eerste plaats het verschrikkelijke menselijk leed dat deze oorlog met zich meebrengt, zorgt de onzekerheid die de oorlog met zich meebrengt mogelijk ook voor een sneller oplopende hypotheekrente, dat er voor zorgt dat huishoudens minder hypotheek kunnen krijgen. Op termijn zou dit de huizenprijsstijging verder kunnen drukken. Door de eerder genoemde blijvend hoge vraag en het beperkte aanbod zullen sterke prijsdalingen zeker niet te verwachten zijn in 2022.

Conclusie?

In 2022 zullen de huizenprijzen blijven stijgen, echter zal deze wel afzwakken. Op dalende huizenprijzen is dit jaar nog niet rekenen, evenals in 2023 waarbij de Rabobank nog steeds uitgaat van een prijsstijging van 5,5 procent.