Prinsjesdag 2023 bracht een golf van veranderingen met zich mee en zoals altijd hebben deze veranderingen effect op verschillende aspecten van onze samenleving. Eén van de cruciale gebieden waar Prinsjesdag invloed op heeft, is de huizenmarkt en daarmee ook op huizenbezitters. Laten we eens kijken naar enkele belangrijke wijzigingen en de mogelijke impact ervan op huizenbezitters.

1. Hypotheekrenteaftrek:
Een van de fundamentele aspecten waar huizenbezitters altijd naar uitkijken op Prinsjesdag is de hypotheekrenteaftrek. Dit jaar zijn er geen ingrijpende veranderingen aangekondigd. De hypotheekrenteaftrek blijft een belangrijk fiscaal voordeel voor huizenbezitters, waardoor het financieel haalbaar blijft om een huis te kopen.

2. Overdrachtsbelasting:
Een belangrijke aankondiging was de voortzetting van het verlaagde tarief van 2% voor de overdrachtsbelasting. Dit geldt specifiek voor huizenkopers tot 35 jaar die een woning kopen om zelf in te gaan wonen. Dit blijft een stimulans voor starters op de huizenmarkt en kan de druk op de woningmarkt enigszins verlichten.

3. WOZ-waarde en Onroerendezaakbelasting (OZB):
De WOZ-waarde, die de basis vormt voor verschillende belastingen waaronder de OZB, stijgt over het algemeen. Dit kan leiden tot een lichte stijging van de OZB-belasting voor huiseigenaren. Het is essentieel voor huizenbezitters om de WOZ-beschikking zorgvuldig te controleren en bezwaar te maken indien nodig.

4. Energiebesparende maatregelen:
Prinsjesdag 2023 benadrukte het belang van duurzaamheid en energiebesparing. Huizenbezitters worden gestimuleerd om te investeren in energiebesparende maatregelen. Hier zijn fiscale voordelen aan verbonden, zoals de Energie-investeringsaftrek (EIA). Dit kan niet alleen goed zijn voor het milieu, maar ook voor de portemonnee op de lange termijn.

5. Vastgoedtransacties:
De algemene economische maatregelen die op Prinsjesdag zijn aangekondigd, hebben indirect invloed op de vastgoedmarkt. Economische groei en stabiliteit kunnen leiden tot een actievere vastgoedmarkt met meer transacties, wat van invloed kan zijn op de waarde van onroerend goed.

Benieuwd naar wat Prinsjesdag 2023 voor jou als huizenbezitter betekent? Neem contact met ons op voor persoonlijk advies en inzichten die relevant zijn voor jouw situatie.